Lån til bedrift – slik lykkes man

Det finnes mange typer bedrifter, alt fra offentlige som omsetter for milliarder til enkeltmannsforetak eller AS med et par ansatte. Når det gjelder å ta opp bedriftslån uten sikkerhet, er det i hovedsak små bedrifter dette er aktuelt for. Noen ganger kan disse slite med å holde hjulene i gang, eller de må utsette investeringsprosjekter på grunn av manglende kapital. Da kan et bedriftslån være en mulig løsning. Svea.com er en bank som tilbyr denne løsningen. Et annet alternativ er forbrukslån.no som har en oversikt over lån til bedrift.

Det har blitt vanskeligere å få lån fra ordinære banker på grunn av skjerpede krav til egenkapital, og det har blitt mer vanskelig å få lån fra investorer. Muligheten for å få bedriftslån har derfor blitt mer viktig. Svea Finans har spesialisert seg på denne type lån og har rådgivere som er eksperter på finansiering til små bedrifter. De har et mål om rask behandling av lånesøknad og er villig til å ta høyere risiko enn ordinære banker.

Oppstartsfasen

I en oppstartsfase der mye kapital har gått med til å få bedriften opp å gå, kan det ta tid før man begynner å tjene penger. Denne fasen kan være kritisk for en bedrift. Man skal ha en inntekt å leve av, kanskje har man ansatte og andre løpende kostnader og utgifter skal dekkes. Før man søker om finansiering bør man først få full oversikt over alle nåværende og kommende utgifter og inntekter.

Denne dokumentasjonen er viktig å ha med seg til banken dersom man bestemmer for å søke om lån. Dette bestemmer hvor mye lån man kan få og til hvilke betingelser. Banken vil også mest sannsynlig be om en forretningsplan. Den tar man med som hjelp til å få solgt inn forretningsidéen. Et godt forarbeid før man søker om lån er svært viktig og vil gjøre bankene mer positive til forretningsplanen og mer utlånsvillige.

Hvordan man lykkes med bedriftslån

Man har gjort forarbeidet, har en inntjening som er stor nok til å kunne betale lånet og er klar til å søke om bedriftslån. For å lykkes, altså at dette bringer bedriften videre, bør man ikke velge det dyreste lånet. Be om tilbud i 3–4 ulike banker og sammenlign disse. De tre viktigste faktorene man skal se etter er hvor høyt etableringsgebyret er, hvilke faste gebyrer og kostnader det er og hvor høy den effektive renten er.

Vil man ikke bruke tid på denne prosessen selv, kan man bruke en finansagent istedenfor. Da sender man inn kun én søknad som så videreformidles til aktuelle banker, og deretter velger man det lånet som passer best for seg ut fra de tilbudene man har fått. Dette er en god måte å lykkes med å finne det beste lånetilbudet når man ellers bruker det meste av tiden sin til å drive bedrift.

Fordeler og ulemper

Fordelen med et bedriftslån uten sikkerhet er at man ikke trenger å stille sikkerhet med pant i bedriften, boligen eller annet av verdi. Det vil være krise om man mister for eksempel huset hvis man ikke får i gang bedriften og med det ikke kan betale ned et finansiering. En annen fordel er at man kan bruke disse pengene på hva man vil, man trenger ikke fortelle banken hvilke planer man har for pengene.

Ulempen med et bedriftslån er at det er dyrt. I tillegg til høy rente får man i tillegg også kostnader og gebyrer. Rentekostnaden som man betaler på lånet er en kapital som kunne vært brukt på noe annet. Man kunne for eksempel kjøpt nytt utstyr eller man kunne ansatt en ekstra person til å jobbe i bedriften. Har man en frisørbedrift kunne man doblet inntekten ved å ha en til frisør til å jobbe for seg.

Alternativer til bedriftslån

Kassakreditt er nesten det samme som bedriftslån. Forskjellen er at med kassakreditt så trekker man penger ved behov, og man betaler ikke rente på pengene med mindre man faktisk bruker dem. Bruk av kredittkort kan også være en løsning dersom man kun trenger et mindre beløp. Det er rentefritt den første måneden, så hvis man vet man får inn penger i løpet av den tiden så er det som et gratis lån.
Man kan spørre familie og venner om å få låne penger. Noen har kanskje familie med god økonomi som ønsker å hjelpe i en periode.

Alle parter må da være informert om at hvis ikke ting går som planlagt så vil de påføres et økonomisk tap. Man kan vurdere å ta opp lån med sikkerhet i bolig, men da må man ha startet et AS. Da er man ikke personlig ansvarlig for lånet og risikerer ikke å miste huset.

Konklusjon

  • Bedriftslån uten sikkerhet i økonomisk trange perioder
  • Ekstra økonomisk fleksibilitet
  • Med lån til aksjeselskap blir man ikke personlig ansvarlig

All finansiering har sine fordeler og ulemper, derfor må man før man tar opp lån sette seg inn i alle vilkår og betingelser. Et bedriftslån gir stor fleksibilitet i en periode der man trenger ekstra kapital, og hvis det er det som skal til for å unngå nedleggelse så er det et godt alternativ. Er man bevisst på kostnaden og har en plan for nedbetaling så er det ingen grunn til at denne låneformen ikke skal lykkes.